Illustration på tre människor

Invånardialog

Vår vision säger att i Kungsbacka skapar vi det goda livet tillsammans, är delaktiga i samhällets utveckling och får spännande saker att hända. Men hur vill invånarna att Kungsbacka kommun ska utvecklas? Det är en fråga som ständigt är aktuell.

Som politiker och tjänstepersoner vill vi arbeta aktivt med att lyssna och ta till oss åsikter för att kunna fatta kloka beslut. Framtidens samhälle och välfärd skapar vi som lever, vistas och verkar här tillsammans. Ett sätt att göra det är att bjuda in till invånardialog, där invånarna är med och tycker till, bidrar med erfarenheter, attityder och tankar i olika ämnen.

Aktuella och genomförda invånardialoger

Invånardialoger och inflytandeforum År Kontaktperson Deltagare Ansvarig nämnd/förvaltning
Unga kommunutvecklare
Kommunutvecklarnas rapport och resultat
2021 Jacob Leuchovius Unga kommuninvånare Kultur & Fritid
Vårt framtida Kungsbacka, ny översiktsplan Samråd avslutat Raquel Sandblad Allmänheten Samhällsbyggnadskontoret, Kommunstyrelsens förvaltning
Kungsbacka kommun och Polisen on tour! Pågår Jonas Nyman Vuxna, främst för vårdnadshavare till barn i årskurs 6-9 Kultur & Fritid
Dialoger med barn, unga och vårdnadshavare i Friskvårdsgrupperna Pågår Anne Börjesson Barn och unga med fetma, övervikt och/eller psykisk ohälsa Kultur & Fritid
Dialog med elevrådet i Fjärås om LUPPfrågor Pågår Jessica Sjögerén Ungdomar i Högstadiet Kultur & Fritid, Förskola & Grundskola
Dialog med ungdomar om att utveckla mötesplats Fyren. Pågår Nina Palm Ungdomar 13 - 19 år Kultur & Fritid
Dialog i samband med ÅVS Västra Särövägen 2019 Olivia Hägglöf Intressenter längs med Västra Särövägen Teknik, Samhällsbyggnadskontoret
Detaljplan för bostäder inom Släps-Kullen 1:406 i Kullavik 2019 Maria Malone Allmänheten Samhällsbyggnadskontoret
Barnlöftet, slutföra och utvärdera 2019 Emma Snelder Elevråd och alla elever, Frillesåsskolan, Toråsskolan, Lindälv Kultur & Fritid
Digitalcenter på biblioteket 2019 Susan Pour Besökare på biblioteken i Kungsbacka Kultur & Fritid
Dialog med företagare gällande ny översiktsplan 2019 Malin Jarl Näringsliv i Kungsbacka kommun Kommunstyrelsens förvaltning, Samhällsbyggnadskontoret
Utvecklingen av Fjärås fritidscenter
2018–2019 Harald Tjelle  Invånare och elever på Smedingeskolan Kultur & Fritid
Framtagande av ungdomsforum 2018–2019 Nedim Kirlic   Kultur & Fritid, 
Kommunledningskontoret
Frillesås ÅVS 2018 Charlotta Ljungkull   Teknik
Trygg i Hålabäck 2018 Charlotta Ljungkull Invånare i Hålabäck Teknik
Skejtare om idrottsparken 2018 Charlotta Ljungkull Skejtare Teknik
Kollaskolan och Kolla 2018 Charlotta Ljungkull Elever och vårdnadshavare Teknik
Unga tjejers plats 2018 Charlotta Ljungkull Unga tjejer Teknik
Storgatan ombyggnad, tillgänglighetsgruppen  2018 Charlotta Ljungkull   Teknik
Färdtjänst och aktuella regelverk 2018 Emanuel Forsell Brukare och anhöriga Teknik
Studiebesök för skolbarn på återvinningscentralerna 2018 Annie Orvengren Skolelever Teknik
Öppet hus i Stadshuset 2018 Annie Orvengren Invånare Teknik
Studiebesök på reningsverken  2018 Maurice Bourne   Teknik
Boende i Varla och Fors om årets snöröjning  2018 Jens Loreskog Invånare i Varla och Fors Teknik
Kulturskolan  2018 Anna Hjelm Woll Kulturskolans elever  Kultur & Fritid
Kundresa HSI 2019 2018 Lotta Bruno   Miljö & Hälsa
Branschträffar 2018 Lotta Bruno Företagare Miljö & Hälsa
Kundseminarier 2018 Lotta Bruno Företagare Miljö & Hälsa
Barn om otrygga miljöer och vad som kan göras för att åtgärda otryggheten 2018 Kristina Rosengren Barn och unga Kultur & Fritid,
Förskola & Grundskola
Boende med särskild service för funktionshindrade 2017 Bo Rundberg Brukare och anhöriga Individ & Familjeomsorg
Trygghet inför medborgarlöfte Årligen Maria Frykstedt Invånare Kultur & Fritid,
Teknik (med Polisen)
Studiebesök på reningsverken Årligen Maurice Bourne/Mats Bäckman, Jonatan Flodin, Anton Bristav   Teknik
Barbrobetalar Årligen Nedim Kirlic Ungdomar Kultur & Fritid 
Ungdomskonsulenternas dialog med initiativtagare/grupper Löpande Cecilia Phil   Kultur & Fritid
Investeringsprojekt och utbyggnadsområden av vatten och avlopp Löpande Frida Moberg   Teknik
Friskvårdsgruppens och aktivitetsgruppens barn och familjer Löpande Anne Börjesson Deltagande barn och familjer   Kultur & Fritid 
En frisk generation Löpande Eva Bjälkander Deltagande barn och familjer Kultur & Fritid
Ungdomsinitiativ Löpande Cecilia Pihl Ungdomar Kultur & Fritid
Grannsamverkan Löpande Maria Frykstedt Grannsamverkansombuden  Kultur & Fritid
Hälsocertifieringen Löpande Anette Alsterå Idrottsföreningar och deras medlemmar Kultur & Fritid
Öppet hus på Byggnadsförvaltningen Löpande Lotta Bruno Sökande eller intresserade av bygglov Byggnadsförvaltningen 

 

Policy och handbok för invånardialog

I Kungsbacka kommun har vi en policy för invånardialog, som innehåller principer som är styrande i arbetet med invånardialoger i kommunen. Vi som är tjänstepersoner och politiker har även en handbok som vi kan använda oss av när vi ska planera, genomföra och utvärdera kommunens invånardialoger. 

Hela policyn och handboken hittar du under rubriken "Dokument" längre ner på denna sida.

Kultur & Fritid 

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Resultat invånardialoger