Invånardialog

Illustration på tre människor

Ungdomsforum

Här kan du läsa om vilka ungdomsdialoger som pågår och kommer framöver, hur du kan påverka som ung och vad du kan engagera dig i.

Ungdomsforums nyhetsbrev

I nyhetsbrevet finns bland annat det som du kan läsa om på den här sidan. Nyhetsbrevet kommer ut digitalt en gång i månaden. Du hittar nyhetsbreven längst ned på den här sidan.

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Hösten 2020

Undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken genomförs 1 oktober till 30 november i årskurs åtta och årskurs två i gymnasiet.

Mer om LUPP och tidigare resultat

Hållbar konsumtion

December 2019

Tjänstepersoner från kommunen vill ha dialog med ungdomar om idéer kring hur vi som bor i Kungsbacka kan konsumera på ett mer hållbart sätt i framtiden.

Lämna förslag och möt politiker på rådslag

Hösten 2019

Prata med din lokala ungdomskonsulent om du och dina kompisar har ett förslag som ni vill dela med politikerna i Kungsbacka! Ungdomskonsulenterna finns ute på din skola just nu och under hela höstterminen 2019. Vill du kontakta ungdomskonsulenterna? Du hittar kontaktuppgifter till ungdomskonsulenterna här.

Om ni är flera personer som samlar er kring en större fråga finns möjlighet att träffa Kungsbackas politiker i ett så kallat rådslag. Syftet med rådslaget är att du som ung får möjlighet att framföra dina förslag till de som bestämmer i kommunen.

Rådslagen har funnits sedan 2005. Genom åren har rådslagen lett till exempelvis gratis busskort för gymnasieelever, en ny parkour- och gymnastikhall och en öppen konstvägg utanför Fyren.

Demokratiutbildning i årskurs 8

Hösten 2019

Under höstterminen håller dina lokala ungdomskonsulenter i en lektion om vilka rättigheter du som ung har. Efter lektionen har du möjlighet att lämna förslag på vad du tycker ska förbättras på din skola eller i kommunen.

Narkotika – ett ämne värt att nämna?

Hösten 2019

Under höstterminen skickar kommunen ut en enkät till gymnasieelever om hur vi kan prata om narkotika i vardagen. Du som väljer att svara på enkäten är helt anonym.

Fjärås Fritidscenter

2019-2020

Kommunen planerar just nu bygget av ett nytt Fjärås fritidscenter! Förra vintern hade kommunen en dialog med alla elever från Smedingeskolan om hur fritidscentrat borde se ut. Det resulterade i en fokusgrupp med unga representanter som är med under hela processen i att bygga om och forma fritidscentret på ett så bra sätt som möjligt för unga.

Nya Fjärås fritidscenter beräknas vara klart hösten 2020.

Regional utveckling i Halland

Våren 2020

Fem högstadieklasser väljs ut för att diskutera lösningar på de utmaningar som har Region Halland har identifierat i deras senaste lägesbild.

 

Kontakta gärna

Har du frågor om någon ungdomsdialog? Är du ung och vill lämna ett förslag? Eller är du lärare, politiker eller tjänsteperson och vill ha en dialog med unga? Kontakta: 

Jacob Leuchovius, utvecklare Kultur & Fritid 
jacob.leuchovius@kungsbacka.se
0300-83 45 94