Invånardialog

Illustration på tre människor

Ungdomsforum

Här kan du läsa om vilka ungdomsdialoger som pågår och kommer framöver, hur du kan påverka som ung och vad du kan engagera dig i.

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken genomförs var tredje år för elever i årskurs åtta och årskurs två i gymnasiet.

Mer om LUPP och tidigare resultat

Lämna förslag och möt politiker på rådslag

Har du ett förslag på något du vill förändra i Kungsbacka? Då kan du lämna förslag till politiker och tjänstemän i kommunen via appen Ung i Kungsbacka.

Vill ha hjälp med att lämna ditt förslag? Då kan du prata med någon av ungdomskonsulenterna som finns på olika mötesplatser i kommunen. Du hittar kontaktuppgifter till ungdomskonsulenterna här.

Om ni är flera personer som samlar er kring en större fråga finns möjlighet att träffa Kungsbackas politiker i ett så kallat rådslag. Syftet med rådslaget är att göra det lättare för dig att framföra dina förslag direkt till de som bestämmer i kommunen. Rådslagen har funnits sedan 2005. Genom åren har rådslagen lett till exempelvis gratis busskort för gymnasieelever, en ny parkour- och gymnastikhall och en öppen konstvägg.

Ungdomsdialoger

2021

Satsning på elever i särskola - pågår 

Elever som är inskrivna i särskola är ofta en förbisedd grupp i sammanhang med ungdomsinflytande. Under hösten kommer arbetet med att inkludera elever i särskola igång på allvar.

Unga kommunutvecklare

Under tre sommarveckor fick en grupp ungdomar i uppdrag att intervjua allmänheten om ett antal utvecklingsprojekt som pågår. Under sommaren 2021 handlade projekten om föräldraskap, integration, fritid, kommunens trygghetsarbete och hur Kungsbacka stad ska se ut i framtiden.

Klicka här för att läsa de unga kommunutvecklarnas rapport.

Debatt mellan ungdomsförbund

Under våren arrangerader en digital debatt mellan lokala och regionala partipolitiska ungdomsförbund. Debatten handlade om Kungsbackas tiggeriförbud, kollektivtrafik samt miljö- och klimatpolitik. 

2020

Regional utveckling i Halland

Fem högstadieklasser väljs ut för att diskutera lösningar på de utmaningar som har Region Halland har identifierat i deras senaste lägesbild.

Projekt - hållbar livsstil

En ungdom skötte ett projekt på temat hållbar livsstil, där hon inspirerade unga och andra kungsbackabor hur man egentligen ska tänka för att leva mer hållbart. Projektet fick namnet Elins hållbara tips och kommunicerades ut i kommunens sociala medier.

2019

Demokratiutbildning i årskurs 8

Under höstterminen håller dina lokala ungdomskonsulenter i en lektion om vilka rättigheter du som ung har. Efter lektionen har du möjlighet att lämna förslag på vad du tycker ska förbättras på din skola eller i kommunen.

Narkotika – ett ämne värt att nämna?

Under höstterminen skickade kommunen ut en enkät till gymnasieelever om hur vi kan prata om narkotika i vardagen. I enkäten framkom att många upplever att det är svårt att veta vart man kan vända sig för att få hjälp. Kungsbacka kommun arbetar nu med att sprida mer information och har tagit fram en broschyr med information om vart unga kan vända sig för frågor om droger och andra missbruksproblem.

Broschyr Råd och stöd till unga

Här hittar du mer information om stöd vid missbruk

Hållbar konsumtion

Tjänstepersoner från kommunen hade dialog med ungdomar om idéer kring hur vi som bor i Kungsbacka kan konsumera på ett mer hållbart sätt i framtiden.

Fjärås Fritidscenter

Kommunen planerar bygget av ett nytt Fjärås fritidscenter! Kommunen hade dialog med alla elever från Smedingeskolan om hur fritidscentrat borde se ut. Det resulterade i en fokusgrupp med unga representanter som är med under hela processen i att bygga om och forma fritidscentret på ett så bra sätt som möjligt för unga. Dialogen påbörjades 2019 och fortsatte in i 2020. Planeringen för att bygga och utforma fritidscentret utifrån ungas behov pågår fortfarande.

Har du frågor om ungdomsforum?

Har du frågor om någon ungdomsdialog? Är du ung och vill lämna ett förslag? Eller är du lärare, politiker eller tjänsteperson och vill ha en dialog med unga? Hör av dig! Du hittar kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Kontakta gärna

Utvecklare Jacob Leuchovius
0300-83 45 94
jacob.leuchovius@kungsbacka.se