Invånardialog

Illustration på tre människor

Ungdomsforum

Här kan du läsa om vilka ungdomsdialoger som pågår och kommer framöver, hur du kan påverka som ung och vad du kan engagera dig i.

Ungdomsforums nyhetsbrev

I nyhetsbrevet finns bland annat det som du kan läsa om på den här sidan. Nyhetsbrevet kommer ut digitalt en gång i månaden. Du hittar nyhetsbreven längst ned på den här sidan.

LUPP - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Hösten 2020

Undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken genomförs 1 oktober till 30 november i årskurs åtta och årskurs två i gymnasiet.

Mer om LUPP och tidigare resultat

Kungsbackas nya arena - vad vill du uppleva?

Var med och tyck till om Kungsbackas nya arena! Enkäten är öppen till och med 23 september:

Tyck till om Kungsbackas arena

Lämna förslag och möt politiker på rådslag

Har du ett förslag på något du vill förändra i Kungsbacka? Då kan du lämna förslag till politiker och tjänstemän i kommunen via appen Ung i Kungsbacka.

Vill ha hjälp med att lämna ditt förslag? Då kan du prata med någon av ungdomskonsulenterna som finns på olika mötesplatser i kommunen. Du hittar kontaktuppgifter till ungdomskonsulenterna här.

Om ni är flera personer som samlar er kring en större fråga finns möjlighet att träffa Kungsbackas politiker i ett så kallat rådslag. Syftet med rådslaget är att göra det lättare för dig att framföra dina förslag direkt till de som bestämmer i kommunen.

Rådslagen har funnits sedan 2005. Genom åren har rådslagen lett till exempelvis gratis busskort för gymnasieelever, en ny parkour- och gymnastikhall och en öppen konstvägg utanför Fyren.

Tidigare ungdomsdialoger

Demokratiutbildning i årskurs 8

Hösten 2019

Under höstterminen håller dina lokala ungdomskonsulenter i en lektion om vilka rättigheter du som ung har. Efter lektionen har du möjlighet att lämna förslag på vad du tycker ska förbättras på din skola eller i kommunen.

Narkotika – ett ämne värt att nämna?

Hösten 2019

Under höstterminen skickade kommunen ut en enkät till gymnasieelever om hur vi kan prata om narkotika i vardagen. I enkäten framkom att många upplever att det är svårt att veta vart man kan vända sig för att få hjälp. Kungsbacka kommun arbetar nu med att sprida mer information och har tagit fram en broschyr med information om vart unga kan vända sig för frågor om droger och andra missbruksproblem.

Broschyr Råd och stöd till unga

Här hittar du mer information om stöd vid missbruk

Hållbar konsumtion

December 2019

Tjänstepersoner från kommunen vill ha dialog med ungdomar om idéer kring hur vi som bor i Kungsbacka kan konsumera på ett mer hållbart sätt i framtiden.

Fjärås Fritidscenter

2019-2020

Kommunen planerar just nu bygget av ett nytt Fjärås fritidscenter! Förra vintern hade kommunen en dialog med alla elever från Smedingeskolan om hur fritidscentrat borde se ut. Det resulterade i en fokusgrupp med unga representanter som är med under hela processen i att bygga om och forma fritidscentret på ett så bra sätt som möjligt för unga.

Nya Fjärås fritidscenter beräknas vara klart hösten 2020.

Regional utveckling i Halland

Våren 2020

Fem högstadieklasser väljs ut för att diskutera lösningar på de utmaningar som har Region Halland har identifierat i deras senaste lägesbild. 

Kontakta gärna

Har du frågor om någon ungdomsdialog? Är du ung och vill lämna ett förslag? Eller är du lärare, politiker eller tjänsteperson och vill ha en dialog med unga? Kontakta: 

Jacob Leuchovius, utvecklare Kultur & Fritid 
jacob.leuchovius@kungsbacka.se
0300-83 45 94