Tjänstepersoner samtalar över en ritning

Kontakta politiker och förvaltningar

Så här gör du för att kontakta våra politiker, förvaltningar och nämnder.

Kontakta politiker och förvaltningar

Kontakta kommunalråden

Du kan ta kontakt med någon av de fyra kommunalråden. De representerar Moderata Samlingspartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Centerpartiet.

Kontakta partierna

Du kan ta kontakt med gruppledarna för de politiska partierna i kommunfullmäktige.

Kontakta politikerna

Du kan också vända dig till någon av de cirka 300 politikerna i kommunen. Deras namn, telefonnummer och e-postadresser finns i kommunens förtroendemannaregister.

Kontakta de politiska nämnderna

Vill du veta mera om ett speciellt ärende eller diskutera en särskild fråga kan det vara bra att kontakta politikerna i den nämnd som ansvarar för den verksamhet som frågan gäller.

De politiska nämnderna

Kontakta förvaltningarna

Har du praktiska frågor om kommunens service är du välkommen att kontakta den förvaltning som ansvarar för frågan.

Förvaltningarna i kommunen