Samhällsvägledare på kommunens kundcenter

Lämna en synpunkt

Vill du lämna beröm, klagomål, tips eller dela med dig av dina synpunkter? Så här kontaktar du oss.

Tycka till eller lämna en synpunkt.

Du kan också höra av dig till kundcentret Kungsbacka direkt i stadshuset om du vill lämna dina synpunkter, ställa en fråga eller bli hänvisad till rätt person.

Du är också välkommen att kontakta oss på vår sida på Facebook