Kvinna på kartavdelningen använder ett mätinstrument Vaktmästare som fixar låset på en dörr Förskolelärare framför förskolan Villa Emilia

Rekryteringsprocessen

I Kungsbacka kommun använder vi ett webbaserat rekryteringssystem. När du registrerat din ansökan finns du med som sökande i rekryteringsprocessen till den tjänst din ansökan avser och behandlas av ansvariga för rekryteringen.

I Kungsbacka kommun rekryterar vi cirka 900 personer om året till närmare 200 olika yrkesbefattningar och stöttar över 300 chefer i deras rekryteringar. På vår enhet jobbar rekryterare, rekryteringsspecialister och administratörer. Vi arbetar med så kallad kompetensbaserad rekrytering enligt Malin Lindelöw. Det är en metod som hjälper oss att hitta den person som har rätt kompetens och förmågor för tjänsten.

Här nedan följer en kort beskrivning om varje steg i vår rekryteringsprocess. Beroende på om rekryteringen avser en medarbetare, specialist eller chef skiljer sig rekryteringsprocessen något.

Ansökan

Våra lediga tjänster hittar du alltid på vår hemsida, Arbetsförmedlingen och LinkedIn. I Kungsbacka kommun använder vi ett webbaserat rekryteringssystem. Genom att skapa ett konto i samband med din registrerade ansökan får du en enkel överblick över dina sökta tjänster och kan även redigera dina uppgifter. Du får en bekräftelse på din ansökan via e-post inom ett dygn.

Om du har frågor, feedback eller svårigheter att fylla i din ansökan är du välkommen att kontakta oss på Rekryteringscenter.

Urval

Urvalet görs i de flesta fall efter ansökningstiden. Urvalet av kandidater baseras alltid på arbetsanalys och kravprofil som fastställdes inför rekryteringen och i annonsen. Syftet med kravprofilen är att med utgångspunkt i arbetsanalysen specificera vilken utbildning, erfarenhet, kunskaper och kompetens som den nya medarbetaren behöver för att lyckas i rollen. Det vill säga de krav på utbildning, erfarenhet och kunskap som satts upp för tjänsten.

Intervjuer och tester

Vi använder oss av en strukturerad intervju där frågorna kopplas till kravprofilen, situationsmodellen och Malin Lindelöws kompetenser. En strukturerad intervju som följer en särskild intervjuguide är en väl beprövad urvalsmetod som ger en helhetsbild av kandidatens erfarenhet och kompetens. På det viset säkerställer vi att samtliga kandidater får likvärdiga förutsättningar och bedöms på samma grunder.

I vissa fall, men framförallt i chefsrekryteringar, genomförs personlighets- och kapacitetstester. Intervju med fackliga representanter görs alltid vid chefsrekryteringar. En intervju tar mellan 1-1,5 timmar.

Referenstagning

Referenstagning är obligatoriskt i alla rekryteringsprocesser. Vi ringer alltid minst två relevanta referenser från tidigare arbetsplatser. Här använder vi oss av referenstagningsmallar. Mallarna är framtagna för att stötta den kompetensbaserade metodiken och för att skapa förutsättningar för kandidaterna att bedömas likvärdigt.

Erbjudande om anställning

Detta är sista steget där vi gör en samlad bedömning utifrån alla delar i rekryteringsprocessen. Är du en av slutkandidaterna kommer vi att kontakta dig oavsett om du blir erbjuden anställning eller inte.