Vallokalsskylt

Val och folkomröstningar

Det viktigaste sättet som invånare kan påverka utvecklingen i kommunen, regionen, riksdagen och EU är att rösta. Rätten att rösta fram en folkvald församling är en viktig demokratisk princip och en av grundpelarna i vårt demokratiska samhälle. Ordet demokrati betyder just folkstyre.

I Sverige styr folket genom att välja politiska representanter i fria, hemliga och direkta val. Att valen är fria och hemliga betyder att du inte behöver tala om för någon vad du har röstat på och ingen annan har rätt att bestämma över din röst. Alla röster i ett val väger lika, ingens röst är mer värd än någon annans. Att valen är direkta betyder att det är väljarna som direkt utser de som sitter i till exempel riksdagen eller kommunfullmäktige – de är direktvalda av folket.

Det är Sveriges kommuner som ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Allmänna val

I Sverige har vi allmänna val vart fjärde år till riksdagen, kommunfullmäktige och landstingsfullmäktige (förkortas ibland som RKL-val). För dig som är över 18 år, svensk medborgare och folkbokförd i Kungsbacka kommun betyder det att du kan rösta till:

  • Kungsbacka kommunfullmäktige
  • Landstingsfullmäktige i Hallands län (i Region Halland heter det Regionfullmäktige, men det är landstingsfullmäktige som står på valsedeln)
  • Riksdagsval

Europaparlamentsvalet

Val till Europaparlamentet hålls vart femte år. I Europaparlamentet sitter ledamöter från EU:s alla medlemsländer. De är med och beslutar om lagar och budget inom EU.
Medlemsländerna i EU har olika traditioner för vilken veckodag som ett val vanligtvis hålls på. Därför äger Europaparlamentsvalet rum från en torsdag till en söndag och varje land väljer själv vilken eller vilka av dessa veckodagar som valet i landet ska äga rum. I Sverige hålls EU-valet på en söndag.

Folkomröstningar

Sverige är en representativ demokrati. Det betyder att folket vanligtvis styr indirekt genom att välja representanter som fattar besluten om hur landet ska styras. Folkomröstningar däremot är en form av direktdemokrati och används ibland som ett komplement till det representativa systemet.

Folkomröstningar kan användas på olika sätt, på nationell nivå när det berör hela landet eller på kommunal nivå, när det bara berör en mindre del av landet.

Vill du veta mer?

På vår hemsida kan du läsa mer om:

På valmyndighetens hemsida www.val.se  kan du läsa mer om val eller se valresultat för tidigare val.

Other languages

Click here for information in other languages about how to vote.

Kontakta gärna