Att rösta i ett val

Vad är ett röstkort, hur funkar det med rösträtt och hur röstar man? Här har vi samlat information som är bra att veta när det är dags att rösta.

Först: röstkortet

Inför valet skickar Valmyndigheten ett röstkort till dig som har rösträtt med posten. På röstkortet står vilka val du har rätt att rösta i samt din vallokals adress och öppettider.

Om du väljer att förtidsrösta måste du i regel ta med dig ditt röstkort till förtidsröstningslokalen. Du som är röstberättigad och bosatt i Sverige ska ha fått ditt röstkort tills dagen då förtidsröstningen öppnar.

Har du inte fått ditt röstkort eller har du tappat bort ditt röstkort?

I vissa lokaler för förtidsröstning kan du få hjälp med att skriva ut ett nytt röstkort. Klicka här för att se vilka lokaler som kan erbjuda detta.

Du kan också få ett nytt via valnämnden i kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten.

Vem får rösta?

För att ha rösträtt, och därmed får lov att rösta, måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller för alla val i Sverige. Utöver det gäller lite olika regler för de olika valen.

Du får rösta till riksdagen om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige.

Du får rösta till kommun- och landstingsfullmäktige om du är:

  • svensk medborgare och är folkbokförd i kommunen/landstinget,
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer eller medborgare i Island eller Norge och är folkbokförd i kommunen och landstinget,
  • medborgare i något annat land än de som räknats upp ovan, eller statslös, och har varit folkbokförd i Sverige i tre år i följd före valdagen, samt är folkbokförd i kommunen eller landstinget.

Du får rösta till Europaparlamentsvalet om du är:

  • svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige,
  • medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Röstlängden

För att få rösta måste du finnas med i en röstlängd. Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Du behöver alltså inte anmäla dig till röstlängden för att få rösträtt.

Det finns dock två undantag, du behöver anmäla dig till röstlängden om du är

  • utlandssvensk
  • medborgare i ett annat EU-land (gäller vid val till Europaparlamentet)

Om du anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter måste du skriftligen begära att uppgifterna rättas. Begäran ska ha kommit in till länsstyrelsen senast 12 dagar före valdagen.

Läs mer om regler för rösträtt och röstlängden på Valmyndighetens hemsida. 

Olika sätt att rösta på

Beroende på vad som passar dig finns olika sätt du kan rösta på. Du kan välja rösta i din vallokal på valdagen eller förtidsrösta i förväg. Om du har svårt att själv ta dig till en vallokal eller befinner dig utomlands finns lösningar även för detta. På sidan Vanliga frågor och svar kan du läsa mer om hur du kan gå till väga för att rösta.