Arbetsmarknad

Företagande

2015 var 8 830 företag aktiva i kommunen. De flesta företagen är små och medelstora och 85 procent av företagen har 1-4 anställda.

Kommunen största arbetsgivaren

Kungsbacka kommun är den största arbetsgivaren med drygt 6 300 anställda.

Region Halland är en annan stor arbetsgivare med 650 anställda och med ansvar för bland annat närsjukvården.

Många har arbete

25 315 invånare i åldern 16 år och uppåt har arbete. De flesta män arbetar inom handel och byggverksamhet, de flesta kvinnor inom vård och omsorg, utbildning och handel. Dessa siffror är från den senaste beräkningen 2013.

Medelinkomst

Medelinkomsten för hela befolkningen i kommunen är 354 000 kronor per år. Männen tjänade 417 000, medan kvinnorna tjänade 292 000. Dessa siffror är från den senaste beräkningen 2013.

Pendling

I genomsnitt åker varje dag 21 000 invånare till en annan kommun för att arbeta och 7 200 personer kommer till Kungsbacka för att arbeta.

Arbetslösa i kommunen 

I Kungsbacka var 2,2 procent av befolkningen mellan 16 och 64 år arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd i december 2014. I Halland var siffran 3,4 procent och i hela Sverige 4,3 procent.

Bland unga mellan 18 och 24 år i Kungsbacka var 4,1 procent arbetslösa eller deltog i program med aktivitetsstöd. I Halland var siffran 5,1 procent och i hela Sverige 6,2 procent.

Stöd

Inom kommunen har vi olika insatser för dig som är arbetssökande, till exempel praktik och arbetsträning. Läs mer om vilket stöd just du kan få via rubrikerna i vänstermenyn.

Källa: Arbetsförmedlingen