Praktik och arbetsträning

Kompetenscentrum arbetar på olika sätt med människor som inte arbetat på en tid. Syftet är att komma tillbaka till arbetslivet.

Ett sätt att öka människors möjligheter att få jobb kan gå via en praktikplats eller en arbetsträningsplats. För att få tillgång till praktik eller arbetsträning måste du ha en anvisning från antingen Individ- och familjeomsorgen eller Arbetsförmedlingen.

Läs mer om praktik

Läs mer om arbetsträning