Foto: Madeleine Thyrsson Foto: Madeleine Thyrsson

Arbetsträning

För den som inte arbetat på en tid eller som känner sig osäker på sin arbetsförmåga, finns möjlighet att arbetsträna på någon av arbetsträningsstationerna: Kompetensverkstan eller Magasinet.

Du kan delta i verksamheten efter att din socialsekreterare eller arbetsförmedlare har skickat ett uppdrag till oss på Kompetenscentrum. 

Syftet är att varje person som deltar i verksamheten ska få konkret stöd att komma vidare mot ett arbete och därför görs en gemensam planering utifrån de individuella mål och behov som varje person har.

Kompetensverkstan

På Kompetensverkstan finns bland annat snickarverkstad, måleri och textilateljé. Det som skapas här säljs sedan i Erikshjälpens second hand butik i Kungsbacka.