Foto: Madeleine Thyrsson Foto: Hannah Larsson Foto: Sofia Sabel

Praktik

Att praktisera på en arbetsplats ger fördelar för både arbetssökande och företag. Arbetssökande får arbetslivserfarenhet och kontakter på arbetsmarknaden. Företag får en extra resurs och kanske en framtida medarbetare.

För arbetssökande

För företag