För företag

Genom praktik kan arbetssökande få arbetslivserfarenhet och kontakter som behövs för att få ett jobb. Som arbetsgivare kan du på detta sätt också hitta framtida medarbetare.

Kompetenscentrum erbjuder dig en praktikant som matchas mot företagets behov vad gäller kompetens och framtidsplaner. En engagerad medarbetare som blir en extra resurs. Under praktikperioden betalar du ingen lön till praktikanten. Kompetenscentrum står för eventuella kostnader och försäkringar. Du får också kontinuerlig kontakt och stöd från Kompetenscentrum.

Ditt företag står för meningsfulla arbetsuppgifter och tillsätter en handledare under praktikperioden. Det är ditt företag som definierar vilka arbetsuppgifter arbetsplatsen kan erbjuda. Detta avgör om det finns behov om kompetens eller tidigare erfarenhet hos praktikanten. Längd och omfattning av praktikperioden kan variera. 

Praktikanten får inte utföra ordinarie personals arbetsuppgifter utan ska ses som en extra resurs utanför den ordinarie bemanningen.