Stöd för arbetssökande

Kompetenscentrum erbjuder stöd till dig som är arbetssökande.

Samtal, rådgivning och aktiviteter

Verksamheten riktar sig till personer i åldrarna 18-64 år som behöver jobbcoachning, praktik eller arbetsträning för att förbättra sina möjligheter att få ett arbete.

Kontakta Arbetsmarknadsenheten för mer information om villkoren för att delta i vår verksamheter och ta del av våra insatser.

Studie- och yrkesvägledning

På Kompetenscentrum finns kostnadsfri studie- och yrkesvägledning. Vi finns på Södra Torggatan 16, ovanför Apoteket i centrala Kungsbacka.

Läs mer om studie- och yrkesvägledning

Vuxenutbildning

Kommunal vuxenutbildning är kostnadsfri och studiemedelsberättigad. Vi erbjuder kurser och utbildningar inom en mängd områden och på olika nivåer:

  • Kurspaket
  • Kurser på grundläggande nivå
  • Kurser på gymnasial nivå
  • Yrkes- och lärlingsutbildningar
  • Högskolekurser på distans
  • Sas, svenska som andraspråk
  • Sfi, utbildning i svenska för invandrare

Läs mer om kommunal vuxenutbildning

Individsamverkansteam

Kungsbackas individsamverkansteam arbetar med personer som behöver komma vidare i sin rehabilitering för att nå arbete eller studier. Vi vänder oss till dig med lång sjukskrivning, neuropsykiatriska funktionshinder, sociala svårigheter och komplexa livssituationer.

Läs  mer om Kungsbackas individsamverkansteam

Kontakta gärna