Arbetsintegrerande sociala företag – en väg till arbete

Arbetsintegrerande sociala företag har dubbla uppdrag. Dels säljs varor eller tjänster dels skapas arbete till människor som har extra svårt att komma in på arbetsmarknaden. De allra flesta sociala företag välkomnar människor på arbetsträning. Många av dessa har avtal med myndigheter när det gäller arbetsträning.

Arbetsintegrerande sociala företag – vad är det?

• Driver näringsverksamhet med mål att skapa arbete och rehabilitering för personer med svårigheter att etablera sig på arbetsmarknaden.
• Skapar delaktighet för sina medarbetare.
• Återinvesterar sina vinster.
• Är fristående från offentlig sektor.

Ett arbetsintegrerande socialt företag handlar om att skapa samhällsnytta. Sociala företag har som mål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv.

De flesta företag drivs som kooperativ och vinsten återinvesteras i verksamheten. På så sätt skapas fler jobb. Affärsmässighet kombineras med demokrati och egenmakt. Det ger livskraftiga företag och fler jobb till människor som har stått utan arbete en längre tid.

Inom alla branscher

Arbetsintegrerande sociala företag finns inom en mångfald av branscher, exempelvis bygg och snickeri, café, restaurang och hotell, hushållsnära tjänster, fastighetsskötsel, arbetsträning och missbruksbehandling. Idag finns det drygt 300 arbetsintegrerande sociala företag med drygt 3 000 anställda i Sverige. Så många som 8 000 personer deltar i det dagliga arbetet.

Målgruppen

Arbetsträning i arbetsintegrerande sociala företag har visat sig fungera särskilt bra för människor som varit borta från arbetsmarknaden under en längre tid. Målet med arbetsträningen är att få alla delar i livet att fungera bra, samtidigt.

Många av företagen har medarbetare med arbetshinder såsom fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, erfarenhet av missbruk/kriminalitet och stressrelaterade sjukdomar. Det finns också sociala företag med inriktning på unga vuxna som inte kommit in på arbetsmarknaden.

Arbeta 100 procent av sin förmåga

En person på arbetsträning i ett socialt företag deltar från dag ett i driften och arbetstränar 100 procent av sin förmåga. Det innebär att arbetet individanpassas och förändras över tid. För många handlar det om att förändra en livssituation som pågått under många år. Att få både yrkesliv och fritid att fungera bra, sker stegvis och måste få ta tid.

De allra flesta som arbetar i arbetsintegrerande sociala företag har någon form av arbetshinder och är anställda med olika former av statligt stöd exempelvis lönebidrag, trygghetsanställning eller liknande.

Om du vill veta mer

Kontakta oss om du vill veta mer kring hur Kungsbacka kommun arbetar med att samordna, stötta och verksamhetsutveckla sociala företag. 

Kontakta gärna
Christian Skogholm, samordnare arbetsmarknad
0300-83 45 91
christian.skogholm@kungsbacka.se