Individsamverkansteam

Kungsbackas individsamverkansteam arbetar med personer som behöver komma vidare i sin rehabilitering för att nå arbete eller studier. Vi vänder oss till dig med lång sjukskrivning, neuropsykiatriska funktionshinder, sociala svårigheter och komplexa livssituationer.

I teamet finns representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Halland, Kompetenscentrum och förvaltningen för Individ & Familjeomsorg.

Vi erbjuder dig möjlighet till kartläggning, utredning och verksamhet i form av arbetsträning, praktik eller andra aktiviteter av arbetslivsförberedande karaktär.

Hur får jag kontakt med individsamverkansteamet?

Tillsammans med din handläggare eller behandlare fyller du i en remiss till Individsamverkansteamet. Individsamverkansteamet gör sedan en bedömning om det finns möjlighet att kunna hjälpa dig. Om teamet bedömer att du är i behov av vårt stöd, kallas du till ett första möte och får då träffa representanter ur teamet. Tillsammans med dig gör vi en planering för hur du kan närma dig studier eller arbete.

Kontakta gärna

Teamkoordinator Linda Bertlin
linda.bertlin@regionhalland.se
0766 954887