Exportprogrammet Halland

Ett utvecklingsprogram för dig som vill driva framgångsrik internationalisering av ditt företag.

Programmet riktar sig till dig som driver företag med ambition att utveckla din exportverksamhet och handel med utlandet.

Utvecklingsprogrammet löper över ett år och består av nätverksträffar, utbildning, en marknadsaktivitet samt individuell rådgivning och support.

Exportprogrammet Halland är ett samarbetsprojekt mellan Västsvenska Handelskammaren, Business Sweden, ALMI Företagspartner Halland, Sydsvenska Handelskammaren och Region Halland.

Läs mer om exportprogrammet Halland 2020

Kontakta gärna