Nätverk och mötesplatser

Goda nätverk och samverkan har alltid varit en framgångsfaktor för företag och blir allt viktigare i vårt komplexa och globaliserade samhälle. När den fungerar som bäst sker samverkan både mellan företagen på orten, mellan företag och olika organisationer och mellan företag och kommun.

Här hittar du också information om aktiviteterna Frukostklubben, Framtidsforum och företagsbesök. Det är några av de mötesplatser som ingår i kommunens arbete med att främja dialog och ett gott företagsklimat. Du hittar också information om olika företagarorganisationer som står till tjänst med forum för nätverkande och samarbete på alla nivåer: lokalt, regionalt och nationellt. I vårt näringslivskalendarium ser du vad som är på gång.

Kontakta gärna