Framtidsforum

Framtidsforum är ett återkommande evenemang där företagare, politiker och tjänstemän diskuterar framtidens företagsklimat.

Företagen i Kungsbacka är viktiga för kommunens framtida utveckling och Kungsbacka ska ha Västsveriges bästa företagsklimat. En förutsättning för att nå dit är att företagen erbjuds dialog med politiker och att det finns en god förståelse för företagens villkor i den kommunala organisationen.

Framtidsforum är ett tillfälle då vi tillsammans, näringslivet och kommunen, lyfter blicken och diskuterar framtidsfrågor. Diskussionerna ger viktig information om vad företagen vill att kommunen ska lägga extra fokus på framöver och är ett underlag till kommunens förbättringsarbete.

Kommunen bjuder in till och genomför Framtidsforum ca en gång per år. Deltagarna kan variera från gång till annan beroende på vilken fråga som är huvudtema.

I samband med Framtidsforum genomförs även ett stort antal företagsbesök av politiker och tjänstemän i upptakt till kvällens dialogmöte.

Kontakta gärna