Erik Nissen Johansen driver göteborgska arkitekt- och designbyrån Stylt Trampoli. Han pratade på Frukostklubben om storytelling. Colin Moon talade om olika kulturer och om att vi svenskar kanske inte är så vanliga som vi tror. Charlotte Ljunggren pratade om högt flygande planer på Landvetter. Publik på Filmhuset Facklan.

Frukostklubben

Näringslivsträffarna på Frukostklubben är väletablerade och har kommit att bli en viktig mötesplats för näringslivet i Kungsbacka. Ledorden vid val av ämnen och föredragshållare är Kungsbacka, aktuellt och angeläget.

Frukostklubben genomförs av Kungsbacka kommun i samarbete med företag och organisationer som vill vara med och sätta agendan för de frågor som lyfts i Kungsbacka.

Varje år genomförs åtta träffar på Frukostklubben med i snitt 100 deltagande Kungsbackaföretag, ledande politiker och tjänstemän. I anslutning till Frukostklubben finns en miniutställning där lokala företagare kostnadsfritt har möjlighet att presentera sig själva, sina produkter och tjänster.

Tidigare föredragshållare

Vi har en hög ambition med våra näringslivsträffar. Här hittar du en förteckning över tidigare föreläsningar på Frukostklubben. Du kan klicka på det specifika tillfälle som du vill veta mer om.

Våren 2018

Simon Arvidsson: Från UF till 22 anställda på tre år

Elinor Filipsson, Emma Kjernald, Jenny Olsson och Viktoria Fagerlund: Kungsbacka växer!

Sara Hjörne: Fokus på GDPR

Fredrik Torberger: Framtidens jobb och robotornas intåg

Hösten 2017

Frida Boisén: Gör ditt varumärke till en viral succé i sociala medier!

Poyan Karimi: Hur du lyckas rekrytera branschens bästa medarbetare

Katarina Eklund: Vad avslöjar min årsredovisning?

Ulrika Dyrke: Offentliga upphandlingar - även för mindre företag

Våren 2017

Martin Bolander: Trump, Brexit och ödesval i Europa – hur påverkas världsekonomin?

Anita Jisonsund: Hur ska människor och varor ta sig fram när hela Göteborgsregionen byggs om?

Malin Sundström: Digitaliserade kunder en utmaning för handeln

Hösten 2016

Niklas Hedin: Företagskultur och ledarskap spelar roll – för framgång!

Cecilia Nykvist: Ung Företagsamhet skapar fler företagare i Sverige

Fredrik Franke & Pernilla Persson: Hållbarhet – Den enda vägen till långsiktig lönsamhet

Peter Warda: Tempen på konjunkturen!

Våren 2016

Günter Mårder: 4 av 5 jobb skapas i småföretagen, #rutupproret & #företagarpodden

Charlotta Mellander: Om attraktiva platser

Charlotte Schéle: Kungsbacka – hur företagsamma är vi?

Big Data – kundinformation som konkurrensfördel     

Hösten 2015

Stefan Hyttfors: Vill du veta hur framtiden blir? Skapa den!

Mattias Nygren: Organiserad brottslighet, ett hot mot näringslivet

Mauro Gozzo: Världsmarknaden utmanar svensk export

Näringslivschef Elinor Filipsson: Vad gör Kungsbacka kommun för mig som företagare

Våren 2015

Per Arnevall: Vad är värdskap och är det lönsamt

Christian Sandström: Hur kan företag möta digitaliseringens utmaningar?

Leila Khammari: Vild kunskap – nyckeln till rätt kunskap?

Charlotte Ljunggren: Det händer på Landvetter!

Hösten 2014

Ari Riabacke: Beslutspyramiden – stegen till klokare beslut

Eva Martin, Kajsa Jepsson och Karin Björnsdotter: Samarbete för framtiden

Ann-Mari Bartholdsson: Ett mer attraktivt Halland

Navid Modiri: Allt är påhittat! Bli en så'n som hittar på.

Våren 2014

Michael Koucky: Cykelturism – möjligheter och utmaningar med Kattegattleden

Erik Nissen Johansen: Storytelling, mer valuta för pengarna

Patrik Andersson: Långsiktig hållbar tillväxt i Göteborgsregionen

Henrik Malm Lindberg: Kompetens för tillväxt?

Hösten 2013

Colin Moon: Med andra ögon

Rudolf Antoni: Stadens attraktivitet och utmaningar

Elaine Eksvärd: Snacka snyggt

David Eberhard: I trygghetsnarkomanernas land

 

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Elisabeth Ankarcrona, näringslivsutvecklare
0300-83 42 28
elisabeth.ankarcrona@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Simon Jakobsson, Näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
simon.jakobsson@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev