Näringslivskalendarium

Här hittar du några av våra aktiviteter för näringslivet. Några arrangemang är öppna för alla medan andra riktar sig till specifika målgrupper.

Nyföretagarkväll

Frukostklubben

Kungsbacka entreprenörskola

Nyhetsbrev Näringsrikt

Företagslots

Kontakta gärna