Näringslivskalendarium

Här hittar du aktiviteter våra aktiviteter för näringslivet. Några arrangemang är öppna för alla medan andra riktar sig till specifika målgrupper.

6 september: Frukostklubben

Henrik Ekelund gästar Fukostklubben den 6 september. Temat är: Hur påverkar den digitala handeln den fysiska? Läs mer och anmäl dig här.

11 september: Nyföretagarkvällen

Låt dig inspireras av tre företagare som har förverkligat sin dröm och skapat en business. Läs mer och anmäl dig här.

4 oktober: Frukostklubben

Tema hållbarhet. Anmäl dig här.

1 november: Frukostklubben

Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB är gäst hos Frukostklubben. Temat är: När ekonomisk högkonjunktur möter politisk lågonkjunktur. Läs mer och anmäl dig här.

6 december: Frukostklubben

Tema digital säkerhet.  Anmäl dig här.

Kontakta gärna