Näringslivskalendarium

Här hittar du aktiviteter för 2018. Några arrangemang är öppna för alla medan andra riktar sig till specifika målgrupper. Nya arrangemang tillkommer under våren.

Nyföretagarkväll hösten 2018

Höstens första nyföretagarkväll anordnas den 11 september.

Frukostklubben hösten 2018

Höstens frukostklubbar anordnas på nedanstående datumen och teman. Mer information kommer under hösten.

Höstens tema

6 september: Handel
4 oktober: Hållbarhet
1 november: Omvärldsbevakning
6 december: Digital säkerhet

Kontakta gärna