Näringslivskalendarium

Här hittar du några aktiviteter för näringslivet. Några arrangemang är öppna för alla medan andra riktar sig till specifika målgrupper.

Frukostklubben

Kungsbacka entreprenörskola

Nyhetsbrev Näringsrikt

Företagslots

Inbjudningar:

"Framsteget" Livsmedelsprogrammet Halland 6 februari 2020

Landsbyggardagen Halland 26 mars 2020

Kontakta gärna