Näringslivskalendarium

Här hittar du aktiviteter våra aktiviteter för näringslivet. Några arrangemang är öppna för alla medan andra riktar sig till specifika målgrupper.

Vårens Frukostklubbar för 2019 är nu avslutade. Mer information kommer inför hösten.

Kontakta gärna