Dokumentation från möten och nyhetsbrev

På denna sida hittar du presentationer från samrådsmöten mellan Förskola & Grunskola och chefer för fristående verksamhet samt annan information som sänds ut.

Dialogmöten 2017

Presentation från möte med fristående verksamheter i april

Dialogmöten  2016

Pedagogisk omsorg

Förskolor

Grundskolor

Nyhetsbrev från Förskola & Grundskola till fristående huvudmän

Nyhetsbrev- för enskilda huvudmän för förskolor/grund-skolor/fritidshem och pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun 171106

Informationsbrev förskola och skola 170531

Informationsbrev pedagogisk omsorg 170531

Information om försäkring våren 2017