Riktlinjer för ledsagarservice och avlösarservice i hemmet inom Individ & Familjeomsorg

Under rubrikerna till vänster hittar du som utförare de riktlinjer som styr vårt arbete inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg, tidigare förvaltningen för Funktionsstöd, och som du som privat utförare måste följa. 

Kontakta gärna

Utvecklare Carina Olander
0300-83 52 73
carina.olander@kungsbacka.se