Combine

Här på sidan hittar du som är privat utförare ansökan om användarkonto i Combine samt manualer för utbildning av vikarier och ombud.

InfoCaption är vårat e-learningsystem.
Här hittar du en länk till det.

Vid problem med Combine ska du i första hand göra en webbanmälan. I anmälan ska du välja:

Kontakta gärna
Service Direkt
0300-83 44 44 tonval 2

Öppettider
Måndag 7-18
Tisdag-torsdag 7-17
Fredag 7-15