Magna cura

Här på sidan hittar du som är privat utförare ansökan om användarkonto i Magna Cura samt manualer för utbildning av vikarier och ombud.

Vid problem med Magna Cura ska du i första hand göra en webbanmälan. I anmälan ska du välja:

Kontakta gärna

Service direkt
0300-83 44 44 tonval 2

Öppettider
måndag 7-18
tisdag-torsdag 7-17
fredag 7-15