Bli privat utförare

Alla företag som vill utföra hemtjänst inom vård och omsorg i Kungsbacka kommun ska godkännas av nämnden för Vård & Omsorg. Det betyder att företagen ska uppfylla ett antal krav inom till exempel kvalitet, utbildningsnivå, samarbete mellan utförare och myndighet samt tillgänglighet. Samma krav gäller för den kommunala hemtjänsten.

Du kan ansöka om att bli godkänd för att erbjuda serviceinsatser eller omsorgsinsatser eller att utföra båda. Du kan också välja att erbjuda dina tjänster i hela kommunen eller i några av de olika hemtjänstområden som kommunen har fastställt.

Under länkarna här nedanför hittar du vårt regelverk för kundval och ansökningshandlingar.

Så går det till att ansöka

Du som är intresserad av att utföra hemtjänst i kommunen lämnar in en ansökan till oss. Ansökningshandlingarna finns att skriva ut nedan.

Inom någon vecka får du ett svar från oss att vi tagit emot din ansökan. Vi tar sedan kontakt med dig för att bestämma tid för en intervju.Då går vi tillsammans igenom din ansökan och ditt underlag. Kommunen tar också referenser på ditt företag.

Från och med den 1 januari 2019 behöver verksamheter som bedriver hemtjänst enligt Socialtjänstlagen tillstånd från Inspektionen för Vård och Omsorg, IVO. Tillståndet ska bifogas till ansökan. Du kan läsa mer på IVO:s webbsida. 

Nämnden certifierar

Varje månad, förutom i juli, har politikerna i nämnden för Vård & Omsorg ett sammanträde. Då fattas beslut om certifiering för de företag som lämnat in sin ansökan och blivit godkända. Det kan alltså ta mellan fyra och sju veckor från det att du lämnat in din ansökan innan du får ett svar.

Kort efter nämnden har godkänt dig som utförare får du ett skriftligt besked från oss att du är välkommen som utförare i kommunen.

Vi går igenom avtalet

När du har blivit godkänd som utförare får du träffa representanter på kommunen för att teckna avtal. Då går vi också igenom avtalet tillsammans.

Presentation av ditt företag

Kommunen har ett ansvar att informera de kommuninvånare som är intresserade av kundval på ett enkelt och likartat sätt. Det innebär att alla företag som blivit godkända får en möjlighet att presentera sig på en A4-sida efter en given mall. Presentationerna läggs i den mapp som skickas hem till den som är intresserad av kundval.

Ersättningsnivåer

Ersättningsnivåerna för de privata företag som vill utföra hemtjänst i kommunen varierar beroende på om det handlar om service- eller omvårdnadsinsatser.

Ersättningen för serviceinsatser från 1 april 2018 är 362 kronor, ersättningen för omsorg är 399 kronor. Service är till exempel hjälp att städa, tvätta eller handla. Omsorg kan vara hjälp att duscha, klä på sig eller ta en promenad.

Företag som utför omsorgsinsatser får fem kronor extra per timme som momskompensation.

Godkända företag