Magna cura

Här på sidan hittar du som är privat utförare ansökan om användarkonto i Magna Cura samt manualer för utbildning av vikarier och ombud.

Ansök om Användarkonto
För att använda våra system behöver du ansöka om ett Användarkonto. När du ansöker om Användarkontot kan du ansöka om tillgång till flera olika system.
Här finns en länk till e-tjänsten Ansökan Användarkonto. 
Ansökan Användarkonto

Ansök om Förändringsbeställning
Under en anställning kan det ske förändringar. För att du ska slippa kontakta alla berörda verksamheter har vi skapat en tjänst där du kan fylla i vad förändringen gäller. Verksamhetssupporten vidarebefodrar det till samtliga berörda verksamheter så att förändringen genomförs hos exempelvis IT-support, telesupport och andra övriga system som angetts. 

Ansökan om förändringsbeställning. 

Support via webbanmälan
Vid problem med Combine ska du i första hand göra en webbanmälan via Insidan.

  • Webbanmälan hittar du här
  • När du inne i anmälan ska du välja Nytt ärende
  • Välj därefter rubriken Ärendeanmälan Verksamhetsstöd: IF, VO & GA

Support via telefon kontorstid
Verksamhetssupport för våra system
Telefon: 0300-83 44 44 tonval 2

Öppettider
Måndag 7-18
Tisdag-torsdag 7-17
Fredag 7-15

Support via telefon kväll, natt och helg via kommunens IT-jour
Telefon: 0300-83 44 44
Supporten utan kontorstid löser inte verksamhetsfrågor utan enbart enklare ärenden och prestanda- och driftsstoppfrågor. 

Kontakta gärna

Service direkt
0300-83 44 44 tonval 2

Öppettider
måndag 7-18
tisdag-torsdag 7-17
fredag 7-15