Underlag för rapportering

Här finner du som privat utförare av hemtjänst de underlag
som du behöver för rapportering av utförda insatser.

Underlagen skickas till:

Förvaltningen för Vård & Omsorg
Nataliya Lazarenko Klein
Kraftvägen 3
434 37 Kungsbacka

Därefter e-fakturerar du kommunen. För hjälp med att sätta upp e-fakturering, kontakta e-handel via Kungsbacka direkt på telefonnummer 0300-83 40 00. Fakturor till ekonomi ska markeras med referensnummer:
855000.