Utbildningar och information

Här hittar du information om våra utbildningar för privata utförare.

Webbutbildningar

KLOK är kommunens utbildningsportal och används bl.a. för utbildningar i system som Combine och Intraphone.  

Här hittar du länken till KLOK. 

I LMS Go! finns delegeringsutbildning, både enkel och bas. Ditt konto skapas första gången som du loggar in och dina utbildningar visas under "mina kurser" och har du kurser som är avslutade så hamnar de under "min historik". 

Här hittar du länken till LMS Go! 

Övriga utbildningar

Förvaltningen för Vård & Omsorg har även en utbildningskatalog, där vi erbjuder  utbildningar för externa utförares omsorgspersonal. Du hittar information om varje utbildning i utbildningskatalogen längst ner på sidan. 

Katalogen kommer att uppdateras löpande under året. Det står i dokumentet hur du anmäler dig till varje enskild kurs.

Information

Bland dokumenten längst ner på sidan finns en lathund om våra system och behörigheter för externa utförare.