Utbildningar och information

Här hittar du information om våra utbildningar för privata utförare.

Webbutbildningar

KLOK används för utbildningar i system, till exempel Combine och Intraphone, där utbildningen är en film. Det finns även manualer som är kopplade till filmen. Du hittar manualerna i innehållsförteckningen, till vänster på skärmen, när du klickar dig in på filmen. 

Här hittar du länken till KLOK. 

I LMS Go! finns utbildningar där innehållet presenteras i form av ett slags bildspel. Här finns bland annat utbildningar i Enkel delegering, eller annan dokumentationsutbildning. Det är också här som användaren utför sina prov, som är kopplade till utbildningen.
Dina utbildningar visas under Mina kurser och har du kurser som är avslutade så hamnar de under Min historik. 

Här hittar du länken till LMS Go! 

Övriga utbildningar

Förvaltningen för Vård & Omsorg har även en utbildningskatalog, där vi erbjuder  utbildningar för externa utförares omsorgspersonal. Du hittar information om varje utbildning i utbildningskatalogen längst ner på sidan. 

Katalogen kommer att uppdateras löpande under året. Det står i dokumentet hur du anmäler dig till varje enskild kurs.

Information

Bland dokumenten längst ner på sidan finns en lathund om våra system och behörigheter för externa utförare.