Finansiering

Här hittar du som har ett etablerat företag information om finansiering.

Almi företagspartner

Almi är en regional företagspartner med ett rikstäckande nätverk och globalt perspektiv. Almi kan att erbjuda riskvillig finansiering när ingen annan är villig att göra det. Entreprenörens och företagets förmåga att utveckla och ta tillvara idén eller investeringen är också viktig i Almis bedömning om eventuell finansiering.

Läs mer på Almis webbplats

Connect väst

Connect Sverige är en ideell och oberoende organisation utan egna vinstsyften. Connect sammanför entreprenörer och tillväxtföretag med företagsutvecklande resurser när det gäller kompetens och kapital.

Läs mer på Connect västs webbplats

Swedfund

Swedfund erbjuder riskkapital, kompetens och etableringsstöd för investeringar på nya tillväxtmarknader i Afrika, Asien, Latinamerika och Östeuropa, utanför EU. Swedfund investerar som strategisk partner med svenska företag och i företagens utländska dotterbolag.

Läs mer på Swedfunds webbplats

Kontakta gärna