Insatser mot droger och våld

Kungsbacka kommun samarbetar med näringslivet i det drogförebyggande arbetet.

Vi anordnar utbildning för krögare, vakter och annan personal som arbetar på krogar och restauranger. Utbildningen heter Ansvarsfull alkoholservering.

Kungsbacka kommun, Polisen och träningsanläggningar samarbetar mot dopning. Nio träningsanläggningar är diplomerade enligt metoden 100 procent ren hårdträning vilket innebär att de tar avstånd från dopning på sina anläggningar.

Kontakta gärna

Kontakta gärna