StyrelseAkademien

StyrelseAkademien är en ideell förening som arbetar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag. Föreningens uppdrag är att öka kunskapen om styrelsearbetets betydelse för företagens lön-samhet och utvecklingskraft. StyrelseAkademien arbetar med utbildning, nätverk, rekrytering och opinionsbildning.

15 medlemsföreningar

StyrelseAkademien Sverige har 18 medlemsföreningar med drygt 6 500 individuella medlemmar. Medlemmarna är styrelseledamöter, företagsledare, entreprenörer, ägare och andra centralt placerade personer inom svenskt näringsliv, som verkar för ett bättre styrelsearbete i svenska företag.

Föreningen anordnar nätverksträffar, styrelsekaféer och kvälls-träffar och erbjuder ett stort utbud av utbildningar och kurser. Bland annat certifieringsutbildningen Rätt fokus i styrelsearbetet som passar alla som vill lära sig mer om styrelsearbete.

StyrelseAkademien har även en kandidatbank, som föreningen kan förmedla ledamöter med rätt kompetens ifrån.

Kontakta gärna