Mark och lokaler för näringslivet

Mark 

Har du planer på att investera eller etablera i Göteborgsregionen kan du hitta tillgänglig mark i markdatabasen ”Mark för näringslivet”. Här får du som investerare kvalificerad information om tänkbara lokaliseringsalternativ.

Databasen uppdateras i takt med att ny mark tillkommer eller säljs. Du kan själv söka tillgänglig mark i databasen.

Tillgänglig mark i Göteborgsregionen

Databasen Mark för Näringslivet tillhandahålls av Business Region Göteborg AB (BRG) samarbete med Göteborgsregionens 13 kommuner.
Förutom att hjälpa dig hitta rätt läge för ditt företag, gör databasen det möjligt att analysera näringslivets behov av mark på ett nytt sätt. Databasen hjälper oss att skapa bättre lösningar för framtiden, så att ditt företag och övriga näringsliv kan utvecklas i samspel med infrastruktur, boende och miljö. Databasen fungerar som inkörsport för fortsatta kontakter och en enklare etableringsprocess.

Angående padel i Kungsbacka 

Vi har en kommun med många entreprenörer och även en kommun med invånare som har ett stort idrotts- och fritidsintresse. I synnerhet så har intresse för padel ökat kraftigt under de senaste åren så även i Kungsbacka. Vi har många förfrågningar på att etablera padelhallar i kommunen, samtidigt som vi har ett stort tryck från företag utanför kommungränsen och många företag i Kungsbacka idag som behöver mark att växa på.

Detta gör att vi i dagsläget inte har möjlighet att släppa på padelhallar på våra verksamhetsområden men vi kommer att kontakta dig så fort det skulle bli möjligt.

Intresseanmälan etablering av padelhall  

Lokaler

På följande länk hittar du lediga lokaler och fastigheter i kommunen:

Lokalnytt.se

Lokalfinder 

Lokalguiden

MatchOffice

Objektsvision

Newst

Verksamhetslokaler.se

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Birgitta von Renteln, näringslivsutvecklare
0300-83 42 96
birgitta.von.renteln@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev