Om Kungsbackas näringsliv

Kungsbackas näringsliv präglas av ett stort och diversifierat näringsliv utan någon stor dominerande arbetsgivare eller industri. Det innebär ett stort och varierat utbud av produkter, tjänster och arbetstillfällen.

Den breda företagsstrukturen i Kungsbacka ger stabilitet och gör företagen mindre sårbara vid avmattningar i konjunkturen och vid stora förändringar i enskilda branscher.

Handel, både detaljhandel som partihandel, tillsammans med bygg, fastigheter, service och tjänsteföretag utgör den största delen av det lokala näringslivet. Det finns också en del tillverkningsindustri.

Tillväxtregion

Kungsbacka ligger i en av Sveriges starkaste tillväxt- och arbetsmarknadsregioner med närhet till Göteborg, Göteborgs hamn och Landvetter flygplats. Det attraktiva läget ger också fördelar i form av stark befolkningstillväxt. Ett växande och välmående lokalt och regionalt näringsliv drar nytta av den stora rörligheten i tillväxt- och arbetsmarknadsregionen.

Läs mer om:

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Birgitta von Renteln, näringslivsutvecklare
0300-83 42 96
birgitta.von.renteln@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev