Fakta om näringslivet

Det finns drygt 10 000 aktiva företag i Kungsbacka kommun i 592 verksamma branscher.

Kungsbackas näringsliv präglas av små lönsamma bolag med god tillväxt där näringslivet succesivt blir mer balanserat.

Kungsbacka kommuns näringsliv 

  • God och stabil tillväxt 
  • Största branscherna och antal anställda är bygg, partihandel, detaljhandel och företagstjänster
  • Bygg växer kraftigt i antal anställda och företagstjänster växer kraftigt i antal företag 
  • Partihandel krymper i anställda och företag men förblir en mycket lönsam bransch
  • Besöksnäring och förstagsservice är relativt små branscher men som växer hastigt i anställda under perioden
  • Nystartade företag tar plats främst inom detaljhandel och företagstjänster
  • De yngre företagen står för en större andel av förädlingsvärdet och andel anställda jämfört med riket
  • Kungsbackas näringsliv är överrepresenterat ibland de mindre storleksklasserna (1-50 anställda) både på arbetsställe- och företagsnivå, inga tillväxthinder i någon storleksklass kan skönja

(Rapport från Bisnode 2020)

Här finns mer fördjupande fakta och statistik om näringslivet:

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Simon Vedlund, näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
simon.vedlund@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev