Kommunfakta

Kommunfakta ger övergripande information om kommunen och dess invånare.

Här hittar du statistik om invånarnas ålder, arbete, inkomster och utbildning. Här finns också uppgifter om kommunal ekonomi och bostäder samt mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Som jämförelse finns oftast medelvärden för länet och riket. Statistiken är hämtad från många olika källor främst inom SCB, men även från Arbetsförmedlingen, Skolverket, Socialstyrelsen och Försäkringskassan.

Kommunfakta ställs samman av Statistiska centralbyrån. Här kan du söka fram Kungsbackas kommunfakta.

Kontakta gärna