Nyföretagande

Kungsbacka kommun är en av landets mest företagsamma kommuner med ett högt nyföretagande. Fler och växande företag utgör den enskilt viktigaste tillväxtkällan i en ekonomi. Att det startas många företag är också en viktig faktor för en god sysselsättningsutveckling.

2020 nyregistrerades det 682 företag i Kungsbacka. Det placerar Kungsbacka på 24:e plats bland Sveriges kommuner i antal startade företag per invånare enligt Nyföretagarbarometern.

Läs mer om rankingen och se hela listan här.

En viktig del i kommunens näringslivsarbete är att uppmuntra och bidra till entreprenörskap. Entreprenörskap behöver inte endast handla om att starta egna företag, det kan också handla om att tillföra sin arbetsplats nya idéer och engagemang.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Birgitta von Renteln, näringslivsutvecklare
0300-83 42 96
birgitta.von.renteln@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev