Svenska nav

Västsvenska Handelskammarens rapport Svenska nav 2016 - En studie av Sveriges lokala arbetsmarknader beskriver en kommuns, eller snarare en arbetsmarknadsregions, tillväxtpotential.

Rapporten bygger på en sammanställning av åtta variabler som visar regionernas framtida ekonomiska möjligheter till utveckling. Variablerna är befolkningstillväxt, demografisk struktur, förvärvsintensitet, nyföretagande, näringslivsanställda, lönesumma, utbildningsnivå och hälsa .

Storstadsregioner är tillväxtmotorer

Resultaten i undersökningen visar att de tre storstadsregionerna Stockholm-Solnas, Göteborgs och Malmö-Lunds lokala arbetsmarknader toppar listan över Sveriges totalt 73 lokala arbetsmarknader. Tillsammans med Kiruna har de den allra mest positiva utvecklingen i Sverige. Det är dessa så kallade nav som andra regioner har stort utbyte av, till exempel i form av arbetstillfällen.

Bästa västsvenska utvecklingen

I topp i undersökningen bland kommunerna i Västsverige hamnar Kungsbacka och Härryda. Därefter följer Lerum, Mölndal, Stenungssund, Partille och Göteborg. Även om Göteborgs kommun inte hamnar överst i listan, fungerar staden som dragkrok för kringliggande kommuner, menar Västsvenska Handelskammaren.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Simon Vedlund, näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
simon.vedlund@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev