Företagsklimatet

Företagens beslut om att starta, driva och utveckla sin verksamhet påverkas mycket av den lokala omgivningen. Den här omgivningen speglar kommunens företagsklimat.

Exempel på vad kommunen kan påverka och därmed underlätta för företagarna:

  • Handläggningstider 
  • Dialog med kommunens beslutsfattare 
  • Byggbar mark 
  • Taxor och avgifter 
  • Tillstånd och tillsyn  
  • Komptetensförsörjning
  • Tjänstepersoners attityd
  • Bostäder

Rätt kunskap och bemötande bidrar till ett bra företagsklimat, vilket är en förutsättning för att skapa sysselsättning och utveckling.

Vad som krävs för ett bra företagsklimat i respektive kommun är det bara företagarna i varje kommun som kan svara på.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Simon Vedlund, näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
simon.vedlund@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev