Insikt

SKL Insikt är en mätning som görs varje vår av Sveriges Kommuner och Landsting. Resultatet visar hur nöjda företagare är med kommunens service inom olika myndighetsområden, på en skala 1-100.

I mätningen ställs frågor om sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Enkäten som företagare besvarar innehåller 40 frågor; Tre NKI-frågor (Nöjd-Kund-Index), 11 bakgrundsfrågor, tre öppna frågor samt 23 frågor kopplade till sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Resultatet 2018

Kungsbacka kommun får 2018 ett totalt NKI på 63. Det innebär att Kungsbacka backar med fyra steg jämfört med den tidigare mätningen.

Det totala snittet i Sverige 2018 ligger på ett NKI på 72.

Vad är syftet med mätningen?

Syftet med NKI-undersökningen är att förbättra servicen för kommunens företag. Genom att fånga upp och ta vara på företagens åsikter kan kommunen sedan göra de insatser som krävs för ett förbättrat företagsklimat.

Här kan du läsa mer om Kungsbackas resultat 2018.

Här kan du läsa mer om Kungsbackas resultat 2017.

Läs mer om undersökningen på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Simon Vedlund, näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
simon.vedlund@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev