Svenskt Näringslivs undersökning

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

Svenskt Näringsliv definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagarna i vardagen.  

Rankningens tre delar

Rankingen bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning som skickas till företag och som genomförs varje vår av Svenskt Näringsliv. Ytterligare en tredjedel av resultatet baseras på statistik från UC och Statistiska Centralbyrån, SCB. Statistikdelen släpps under hösten.

Rankningen innehåller 18 olika faktorer som ges olika värde. Den högst värderade delen i rankningen är företagens bedömning av Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen, som utgör en tredjedel av rankningen. 

Övriga frågor i enkäten handlar om: service till företagen, tillämpning av lagar och regler, konkurrens från kommunens verksamheter samt tillgång på medarbetare med relevant kompetens.

Därtill kommer fem delfrågor om attityder och två infrastrukturfrågor.

Faktorer som tas med från SCB och UC:

  • Nyföretagsamhet
  • Andel i arbete
  • Marknadsförsörjning
  • Företagande
  • Entreprenader
  • Kommunalskatt

Rankningsresultatet för Kungsbacka 2018

2018 hamnade Kungsbacka kommun på plats 103. Det var en förbättring med 25 positioner jämfört med 2017.

Därmed blev Kungsbacka kommun årets klättrare i Halland 2018. Även i jämförelse med kommuner i Göteborgsregionen klättrade Kungsbacka mest.

Läs mer om 2018 års resultat här.

Rankningsresultatet för Kungsbacka 2017

Kungsbacka kommun hamnade år 2017 på plats 128.

Enkätresultat för Kungsbacka 2017

I Kungsbacka svarade 137 företag. I årets undersökning backar Kungsbacka från 3,1 till 3,0 på en sexgradig skala. Snittkommunen i Sverige ligger på 3,4.

Kungsbacka kommun får ett bättre betyg jämfört med föregående år vad gäller allmänhetens attityder till företagande, tele- och IT-nät samt medias attityder till företagande. Däremot får kommunen ett sämre betyg vad gäller dialog med kommunledningen och kommunens information och i det sammanfattande omdömet.

Rankningsresultat för Kungsbacka 2016

2016 rankas Kungsbacka på plats 141 av Sveriges 290 kommuner. Kommunen gick därmed tillbaka 45 placeringar jämfört med år 2015.

Högt hamnar Kungsbacka när det gäller nyföretagsamhet och placerar sig där på plats 24 av 290. Kungsbacka ligger också högt vad gäller andel i arbete - 26:e plats av 290, och marknadsförsörjning (andel av hushållens inkomster som kommer från marknadsaktiviteter, till exempel lön från privata företag, föreningar och stiftelser) där Kungsbacka hamnar på 25:e plats av 290.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Simon Vedlund, näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
simon.vedlund@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev