Företagsregister

Föreningsregister

I föreningsregistret kan du söka efter de föreningar och dess verksamheter som finns representerade i Kungsbacka kommun. Du kan också se föreningarna listade i en föreningskatalog.

Certifierade företag 

Databasen certifiering.nu erbjuder en kvalitetssäkrad söktjänst av certifierade företag. Företagsinformationen uppdateras regelbundet. Databasens kvalitet garanteras genom en automatisk och daglig uppdatering av underlag från respektive medverkande certifieringsorgan. I samarbete med PAR AB uppdateras företagens kompletterande uppgifter regelbundet.

Beställning av uppgifter

Du kan beställa adressuppgifter på certifierade företag från Certifiering.nu. Beställningen kan definieras på enskilda certifikat, på läns- och kommunnivå, antal anställda, omsättning och branschtillhörighet.

Kontakta gärna