Företags- och föreningsregister

Föreningsregister

I föreningsregistret kan du söka efter de föreningar och dess verksamheter som finns representerade i Kungsbacka kommun. Du kan också se föreningarna listade i en föreningskatalog.

Certifierade företag 

Databasen certifiering.nu erbjuder en kvalitetssäkrad söktjänst av certifierade företag. Företagsinformationen uppdateras regelbundet. Databasens kvalitet garanteras genom en automatisk och daglig uppdatering av underlag från respektive medverkande certifieringsorgan. I samarbete med PAR AB uppdateras företagens kompletterande uppgifter regelbundet.

Beställning av uppgifter

Du kan beställa adressuppgifter på certifierade företag från Certifiering.nu. Beställningen kan definieras på enskilda certifikat, på läns- och kommunnivå, antal anställda, omsättning och branschtillhörighet.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Birgitta von Renteln, näringslivsutvecklare
0300-83 42 96
birgitta.von.renteln@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev