Kommunens mål

Näringslivsarbetet i Kungsbacka kommun kommer att ha en fortsatt bred utgångspunkt under 2016-2018. Insatserna omfattar allt från förnyelse och utveckling av befintligt näringsliv till nyetableringar och nyföretagande och regionalt samarbete.

De nödvändiga och ständiga förbättringarna inom service, attityder, information och kommunikation fortsätter enligt den långsiktiga strategin. 

Tempo och kontinuitet

Den stora utmaningen är att möta näringslivets offensiv och expansion samt att behålla tempo och kontinuitet. Särskilt fokus kommer att läggas på etableringsfrågor samt att öka dialogen mellan företagare och kommunen under de kommande åren.

Mål och strategier för näringslivsarbetet 2016-2018

Mål och strategier för näringslivsarbetet är en revidering av tidigare program som antogs av kommunfullmäktige 2010. Den strategiska inriktningen och de insatsområden som anges i programmet är ett resultat av dialog mellan näringslivets representanter och Kungsbacka kommun. Målet är bland annat:

  • En ökning med 1 800 nya arbetstillfällen i Kungsbacka 
  • Antalet företag ska öka med 1 000 
  • Kungsbacka ska vara bland de 30 högst rankade kommunerna i Svenskt Näringslivs undersökning av det lokala företagsklimatet 

I en genomförandeplan är det utförligt beskrivet hur målen ska uppnås. Till exempel erbjuder kommunen inspirations- och informationskvällar för nya företagare, Frukostklubben med inspirerande föreläsningar, 100 företagsbesök varje år, regelbundna nyhetsbrev, Entreprenörskolan och Företagslotsen.

Läs mer om Näringslivsprogrammet här

Kontakta gärna