Starta, driva och utveckla företag

Vår målsättning är att det ska vara lätt att vara företagare i Kungsbacka kommun. Det ska gälla både om du är ny som företagare eller har varit företagare i många år och oavsett om ditt företag är litet eller stort.

Starta företag

Här finns därför en mängd råd, tips och idéer som stöd till dig som vill starta företag:

Driva och utveckla företag

Här finns en mängd råd, tips och idéer som stöd till dig som driver företag. För att förenkla kontakterna med kommunen finns Företagslotsen. För företag som vill utvecklas finns olika nätverk och flera organisationer som ger företagare stöd i arbetet med att utveckla sin verksamhet. Kommunens näringslivsenhet arrangerar aktiviteter som främjar dialog och ett gott företagsklimat och vi ger löpande ut nyhetsbrevet Näringsrikt. Prenumerera på Näringsrikt här.

Klicka vidare och läs mer via länkarna nedan:

För företagare i Halland

Här hittar du aktuell information om vilka affärsutvecklingsprogram, seminarium, rådgivningar, företagsnätverk och finansieringsmöjligheter som du kan ta del av för att nästa steg i ditt företagande.

Business Halland

 

Tillstånd, regler och tillsyn

Du kan också behöva tillstånd från kommunen och andra myndigheter för att bedriva din verksamhet, till exempel om du vill öppna en uteservering, en livsmedelsbutik eller om du ska hantera miljöfarligt avfall. Ska du bygga om en lokal kan du behöva bygglov och om du ska arrangera publika events så kan du behöva tillstånd från både polisen och kommunen.

För att du inte ska behöva få överraskningar i efterhand är det en god idé att kolla vad som gäller för din bransch tidigt i din planering. Du hittar all information om att söka tillstånd och vilka regler som gäller för din bransch under rubriken Tillstånd, regler och tillsyn i menyn till vänster. Du kan också komma direkt till sidan genom att klicka här.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Birgitta von Renteln, näringslivsutvecklare
0300-83 42 96
birgitta.von.renteln@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev