Internationalisering

Sverige är ett litet land med en stor tradition av handel och samarbete med de flesta länder i alla världsdelar. Affärsmöjligheterna utanför Sveriges gränser är många.

Handel och samarbete över gränserna är också en förutsättning för en växande ekonomi.

Därför finns det ett flertal aktörer, helt eller delvis finansierade av offentliga medel, som på olika sätt bistår svenska företag med vägledning, rådgivning och handfasta insatser för att främja dessas affärsmöjligheter internationellt. De vänder sig både till företag som redan är verksamma på en internationell marknad och till dig som vill ta de första stegen med ditt företag i er internationalisering:

  • Bli framgångsrik i er internationalisering genom att delta i det företagsutvecklande Exportprogrammet Halland.
  • Business Sweden har i uppdrag att förenkla för svenska företag som vill utveckla sin export samt att etablera sig och växa internationellt.
  • Swedfund erbjuder riskkapital, kompetens och etableringsstöd för investerare på nya tillväxtmarknader.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Simon Vedlund, näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
simon.vedlund@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev