Framtidsforum

Framtidsforum är ett återkommande evenemang där företagare, politiker och tjänstemän diskuterar framtidens företagsklimat.

Företagen i Kungsbacka är viktiga för kommunens framtida utveckling och Kungsbacka ska ha Västsveriges bästa företagsklimat. En förutsättning för att nå dit är att företagen erbjuds dialog med politiker och att det finns en god förståelse för företagens villkor i den kommunala organisationen.

Uppmuntra diskussioner

Framtidsforum är ett tillfälle då vi tillsammans, näringslivet och kommunen, lyfter blicken och diskuterar framtidsfrågor. Diskussionerna ger viktig information om vad företagen vill att kommunen ska lägga extra fokus på framöver och är ett underlag till kommunens förbättringsarbete.

Hålls en gång varje år

Kommunen bjuder in till och genomför Framtidsforum ca en gång per år. Deltagarna kan variera från gång till annan beroende på vilken fråga som är huvudtema.

I samband med Framtidsforum genomförs även ett stort antal företagsbesök av politiker och tjänstemän i upptakt till kvällens dialogmöte.

Framtidsforum 2019

2019 var temat Vårt framtida Kungsbacka eftersom kommunen arbetar fram en ny översiktsplan med samma namn. Näringslivet är en av de prioriterade målgrupperna i det arbetet och därför är det viktigt att lyssna in företagarnas synpunkter om hur Kungsbacka bör utvecklas. Under kvällen diskuterades bland annat: Hur bör orterna stärkas och utvecklas? Och vad är särskilt viktigt ur ett näringslivsperspektiv för att kunna verka och utvecklas i kommunen?

Nedanför kan du ladda hem ett bildspel med presentationen från kvällen.

Du hittar även en länk till artikeln om Framtidsforum 2019.

Kontakta gärna

Elinor Filipsson, näringslivschef
0300-83 44 89
elinor.filipsson@kungsbacka.se

Anna Frykman, utvecklare besöksnäring
0300-83 49 39
anna.frykman@kungsbacka.se

Jessica Blume, platsutvecklare
0300-83 44 90
jessica.blume@kungsbacka.se

Simon Vedlund, näringslivsutvecklare
0300-83 41 54
simon.vedlund@kungsbacka.se

Eva Kjellgren, koordinator
0300-83 66 12
eva.kjellgren@kungsbacka.se

Klicka här för att läsa mer om näringslivsenheten i Kungsbacka, våra nätverk och mötesplatser här och vårt nyhetsbrev