Framtidsforum 2017

Framtidsforum är ett återkommande evenemang där företagare, politiker och tjänstemän diskuterar framtidens företagsklimat. På Framtidsforum 2017 besökte politiker och tjänstemän 14 olika företag i Kungsbacka.

Företagen i Kungsbacka är viktiga för kommunens framtida utveckling och Kungsbacka ska ha Västsveriges bästa företagsklimat. En förutsättning för att nå dit är att företagen erbjuds dialog med politikerna och att det finns en god förståelse för företagens villkor i den kommunala organisationen. Därför var 60 politiker och tjänstemän på företagsbesök hos 14 företag i Kungsbacka under onsdagen.

I samband med att Kungsbacka kommun och Svenskt Näringsliv arrangerade Framtidsforum igår besökte ett 60-tal politiker och tjänstemän 14 företag på en och samma dag. Senare på dagen samlades 130 företag, politiker och tjänstemän för att prata om hur Kungsbacka ska kunna erbjuda Västsveriges bästa företagsklimat.

- Undersökningen från Svenskt Näringsliv visar på att politiker och företagare har olika bilder av företagsklimatet i Kungsbacka. För att vi ska få en gemensam bild är det viktig att vi träffas och pratar om hur det är att vara företagare i Kungsbacka, säger Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande.

Högkonjunktur och tillväxt driver frågor om expansionsmöjligheter

Under Framtidsforum framkom att Kungsbacka har ett högt nyföretagande, en stark entreprenörsanda och många framgångsrika företag.

I diskussionerna lyfte företagarna också upp områden som kommunen kan förbättra. Service och bemötande, samt förståelse för varandras olika roller och uppdrag var några av de förbättringspunkter som kom fram under kvällen. Många inlägg handlade också om att möjliggöra det behov av expansion som finns hos företagen och vilka konsekvenserna blir om kommunen inte lyckas att möta det. Energin och samtalsviljan rådde det ingen brist på under kvällen.

- I en högkonjunktur och i en tillväxtregion som vår är det naturligt att många frågor handlar om expansionsmöjligheter. Mark för näringslivet, kompetensförsörjning, planfrågor och bygglov är områden som är viktiga för företagen att vi kan erbjuda bra möjligheter kring, säger Elinor Filipsson, Näringslivschef Kungsbacka kommun.

- Vi har fått viktig information om vad företagen vill att vi i kommunen ska lägga extra fokus på framöver. Den kommer vi nu sammanställa och ta med i pågående insatser och starta upp nya om behovet finns för att nå Västsveriges bästa företagsklimat, säger Elinor Filipsson.

Se vad som sas på Framtidsforum 2017 i filmen nedan.