Foto: Hannah Larsson Foto: Sofia Sabel

För utförare

Kungsbacka kommun ansvarar för att medborgarnas behov av bland annat skola, vård och omsorg blir tillgodosedda utifrån de lagar som gäller. Idag är en del kommunala verksamheter konkurrensutsatta. Kungsbacka kommun driver verksamheter parallellt med privata utförare.
Inom vård och omsorg kan kommunen själv driva de verksamheter som behövs, men också bjuda in företag och organisationer att driva verksamheter på entreprenad eller ansöka om godkännande inom valfrihetssystem.

Inom utbildning och barnomsorg finns också möjligheter att driva fristående verksamhet. Ansökningar om att får starta förskola, pedagogisk omsorg och helt fristående fritidshem hanteras av Kungsbacka kommun.