Råd och vägledning till fristående huvudmän

Kommunen ska inom ramen för sin tillsyn lämna råd och vägledning till fristående huvudmän.

Dialogmöten och nyhetsbrev

Två gånger per år bjuder förvaltningen för Förskola & Grundskola in representanter för de fristående huvudmännen och förskolechefer/chefer för den fristående verksamheten till dialog. På dialogmötena ges information och råd kring olika frågor knutna till tillsyn samt vad som är på gång på kommunal/regional och nationell nivå.

Blanketter

Klicka på länken för att hitta olika typer av blanketter som du som fristående huvudman kan behöva.

Blanketter för fristående huvudman

Kontakta gärna

Verksamhetschef Frida Byrsten
0300-83 44 69
frida.byrsten@kungsbacka.se