Bli privat utförare inom ledsagarservice och avlösarservice

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg erbjuder möjlighet för företag att bli privat utförare av ledsagarservice/avlösare i hemmet.

Ditt företag behöver separat certifiering för insatserna, detta gäller även om företaget idag är certifierat för andra insatser inom förvaltningen för Individ & Familjeomsorg.

Skriv ut ansökan

Du som är intresserad av att utföra ledsagarservice och/eller avlösningsservice ska lämna in en ansökan till oss. Ansökningshandlingarna hittar du längst ner på denna sida. Inom någon vecka får du ett svar från oss att vi har tagit emot din ansökan. Vi tar sedan kontakt med dig för att bestämma tid för en intervju.

Kontakta gärna