Godkända utförare inom Individ & Familjeomsorgs ledsagarservice och avlösarservice i hemmet

Olivia Hemomsorg AB
Insats: omsorg och service
Utför insatser: hela Kungsbacka kommun
0708-48 42 41
kungsbacka@olivia.se

Ledsagarservice och avlösarservice i hemmet i Kungsbacka (kommunens egen)
Ellinor Lind
0300-83 46 26
ellinor.lind@kungsbacka.se